Module 1 of 0
In uitvoering

Module 1: Inhoud

SientjePalmans 7 april 2020

Welkom bij deze online workshop. Wij gaan verschillende modules zien die jou helpen om een online workshop zélf te creëren. 

Jij hebt niets nodig buiten een computer én het opdrachtendocument (zie opdrachten hieronder).

2 minuten